Våra tjänster

Företagsanalys

Vi hjälper Er med att göra en företagsanalys, där vi presenterar ett åtgärdspaket för att få företaget på rätt kurs och nå de mål som ställts upp.

Ett alltför vanligt scenario hos företag som växer är att man tappar greppet om verksamheten med minskande vinster och frustrerad personal som följd. Det kan vara svårt att se vilka orsakerna är och ännu svårare att veta vad man ska göra åt dem.

Organisations-utveckling

Vi hjälper Er med att skräddarsy och anpassa organisationen för er verksamhet.

Att ha en effektiv och väl fungerande organisation är A och O i ett företag. En organisation behöver ständigt ses över och förändras i takt med att företaget växer och utvecklas. Otydliga roller, dubbla ansvar och processer ingen tar ansvar över är bara några saker som skapar frustration, ineffektivitet och missnöjda medarbetare.

Processutveckling

Vi hjälper Er med att anpassa, effektivisera och kvalitetssäkra processer och processflöden för er verksamhet.

Med processer menar vi allt arbete som utförs av personal inom företaget från säljarbete till levererad produkt. Skall man nå en god lönsamhet gäller det att alla processer är verksamhetsanpassade, effektiva och innehåller kundvärde. 

Processflöde är det flöde där produkten passerar de olika processerna och i varje steg förädlas. I processflöden sker överlämningar mellan personer eller avdelningar och dessa måste vara tydliga och kompletta.

Målstyrning

Vi hjälper Er med att översätta och bryta ner företagets övergripande mål till att bli vardagliga och lättförståeliga, som medarbetaren kan sätta in i sitt dagliga arbete och leda företaget i rätt riktning.

Ett företag måste ha en vision och mål för sin verksamhet, så att alla medarbetare känner sig trygga i det arbete de utför och de beslut de tar. Även om företaget har tydliga visioner och mål, är det ofta väldigt svårt för den enskilda medarbetaren att förstå kopplingen och effekterna av hur deras arbete eller beslut påverkar företagets övergripande mål.

Det gäller att på ett enkelt och pedagogiskt sätt bryta ner företagets övergripande mål till rätt nivå, så att det tydligt framkommer för varje medarbetare hur deras arbete kan påverka dessa mål.

Ledarskaps-utveckling

Vi kan coacha dig till att bli en bättre och effektivare chef.

Att leda sina medarbetare är ingen lätt uppgift var du än befinner dig i organisationen. Du måste ständigt tänka på vad ditt arbete och dina beslut får för konsekvenser både för företaget och att dina medarbetare.

Det viktigaste för företaget och dig själv, är att dina medarbetare mår bra och trivs med sitt arbete och sin roll. Information, kommunikation, kompetensutveckling, mål och riktlinjer är bara några av de förutsättningar du måste ge dina medarbetare för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Värderingar

Vi kan hjälpa Er med att ta fram grundläggande värderingar och principer för företaget.

Det är väldigt viktigt för ett företag att ha grundläggande värderingar och principer. Alla medarbetare måste förstå och anamma de värderingar som gäller på företaget. Värderingarna avspeglar sig ofta i de beslut och handlingar som tas av alla på företaget och ger därmed också omgivningen en profilbild av företaget. Värderingarna sätter också upp regler för sociala koder och hur vi ska behandla varandra och omgivningen.

Gratis konsultation

Just nu en erbjuder vi en dag gratis konsultation, därefter kommer vi gemensamt överens om hur vi går vidare i vårt samarbete.

Vill du bli kontaktad?

Vi hjälper företag i utveckling